Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles. Dahil wala silang sapat na kaalaman tungkol dito! Sa pagmamasid sa mga nagaganap sa palibot ng mundo, ito ang tanda na ang panahon ng kaganapan ng mga pahayag na ibinigay ng mga propeta sa Banal na Aklat ay nalalapit na.

Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Anton Pascual Mga Kapanalig, ano nga ba ang susi sa kaunlaran? Ang planong ito ang gabay ng ating pamahalaan sa pagkamit ng hinahangad na kaunlaran sa ating bansa. Sa dokumentong ito inilalatag ng mga economic managers ng ating pamahalaan ang mga target at istratehiya upang maisakatuparan ang mga ito hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa Gaya sa mga nakaraang PDP, matingkad sa kasalukuyang plano ang patuloy na pagtugon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pag-angat ng ekonomiya ay napakikinabangan ng lahat.

Kasabay nito ang pagpupursiging ibaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Nakalagay din sa plano ang layuning itaas ang tiwala ng taumbayan sa gobyerno at lipunan; pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga komunidad na tumugon sa sakuna; at pag-alabin ang hangarin ng mga Pilipinong isulong ang pagbabago.

Upang makamit ang mga layuning ito, inisa-isa ng PDP ang mga istratehiyang gagamitin ng pamahalaan at ang mga ito ay may ginrupo sa tatlong kategorya: Halimbawa nito ang pagpapahusay sa mga pampublikong tanggapang nakatuon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang mga ito ay dapat na maging mabilis at patas na paghahatid ng katarungan.

Dapat din nilang itinataas ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa mayaman nating kultura. Hangad ng mga istratehiyang ito na iangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda.

Pahuhusayin din ng pamahalaan ang mga programang pangkalusugan at pang-edukasyon, kasabay ng pagtataguyod ng karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan.

Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

Maganda sa pandinig ang nilalaman ng Philippine Development Plan at hangad nating makamit ng pamahalaan ang mga mabubuting layunin nito. Dahil dito, masugid tayong hinihimok ng ating Simbahan na makilahok at mag-ambag hindi lamang sa mga pampulitikang usapin at gawain, kundi maging sa mga aspeto ng pamamahala na may kaugnayan sa ekonomiya, kultura, at buong lipunan.

Anu nga ba ang pag ibig? | hindi ako ang gumawa ng tama

Hindi natin makakamit ang kabutihang hatid ng demokrasya kung walang aktibo at responsableng pakikilahok ang mga mamayanan. Maaari itong magsimula sa pagbabantay at paninigurong hindi mananatiling nasa papel ang magagandang plano sa PDP.

Ngunit bilang mga Kristiyano, samahan natin ang pakikilahok ng pagsusuri at pagkilatis kung ang mga hakbang na gagawin ng mga namumuno sa atin ay makatao at maka-Diyos.

Mga Kapanalig, ang aktibo at mapanuring taumbayan ang susi sa kaunlaran.Iniuugnay ng Bibliya ang makadiyos na pag-ibig sa kagalakan, kapayapaan, mahabang pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. (Gal. , 23) “Maligaya ang bayan na ang Diyos ay si Jehova!” ang isinulat ng salmista.

Audio Preview

K apag ang iyong puso ay puno ng pag-ibig, tiyak na kapayapaan at kasiyahan ang sa iyong buhay ay nanaig. Ayon sa pagsasaliksik, ang pag-iibig ay maraming pag-uuri. Nandiyan ang pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa-tao, sa bansa, sa dakilang lumikha at sa iniirog..

Napakalawak at napakarami ang kahulugan ng salitang pag-ibig.

Liwanag at Dilim

Sa kaibigan. handa mong tanggapin ang lahat na kung ano ang kanyang kamalian.

Tunay na pag ibig susi sa kapayapaan

pag-unawa at tiwala. partikular na sa heartoftexashop.com isang relasyon kung may pag-ibig hindi mo na tinitignan ang kung ano man nasa panlabas na anyo kundi sa panloob nito.

Sa lahat ng damdamin ng puso ng tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag - ibig. Ang katuwiran, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang may kapal at ang kapwa tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag - ibig, siya lamang ang makapagpapabukal sa loob ng tunay at wagas na pag - ibig.

ANG PAG-IBIG 1.

Ang tunay na susi sa kaunlaran -

Ang Pag-ibig Sa lahat ng damdaming ng puso ng tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. Ang katwiran, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang Maykapal, at ang kapwa –tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag-ibig, siya lamang makapagpapabukal sa loob ng tunay at banal na pag-ibig.

“Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng nakapipinsalang mga bagay, at sa pag-abot sa pag-ibig na ito ang ilan ay napagsasaksak ng maraming kirot ang kanilang sarili.” (1 Timoteo ) Pansinin na hindi isyu rito ang mismong salapi —na kailangan nating lahat para pangalagaan ang ating sarili at ang ating pamilya —kundi ang pag .

Ang Kalagayan ng Mundo